Konzultace

Máte u vás ve firmě nějakou složitou situaci, projekt nebo problém?

Společnost Scotwork už pomohla řadě klientů úspěšně implementovat jejich projekty: 

  • pomohla například změnit povahu vyjednávání mezi odbory a vedením podniku
  • implementovat programy snižování nákladů
  • změnit všeobecné obchodní podmínky
  • rozjet nové cenové strategie
  • spojit dvě odlišné podnikové kultury po fúzi společností
  • vyjednat důležitý kontrakt
  • nastavit u vedení společnosti pozitivní myšlení

První fáze je zdarma, protože se seznamujeme s charakterem projektu a vhodností naší expertizy. 

Následuje podrobná nabídka našich doporučení. Jakmile se dohodneme na rozsahu a nákladech, provedeme ve spolupráci s vámi další průzkum a určíme tu nejvhodnější metodologii a obsah. Může se jednat pouze o konzultace, individuální koučink, návrh a realizaci webcastů, týmovou přípravu nebo rozvoj dovedností.

Součástí týmu

V důležitých situacích nebo při obtížných změnách můžete mít cenné vyjednávací dovednosti a zkušenosti společnosti Scotwork na své straně.

Konzultanti ze společnosti Scotwork vám mohou být krátkodobě či dlouhodobě k dispozici přímo ve vaší firmě.

Koučink

Vaše společnost může také využít osobního kouče, který bude vedoucí pracovníky motivovat k co nejlepšímu výkonu a který jim pomůže splnit osobní program postavený na jejich nejsilnějších stránkách. I zde může Scotwork znamenat trvalý přínos.

Generálka

Někdy je před důležitým jednáním vhodné si procvičit, jak se vypořádat s možnými problémy a překážkami. Naši klienti tak dle svého vlastního názoru získávají v obtížných situacích jistotu, kontrolu a důležitou výhodu.

Příprava strategie

Scotwork vám pomůže plně pochopit a docenit rozdíly mezi různými strategickými možnostmi, které máte. Společně vytvoříme a zformujeme výstupy, které proces vyjednávání usnadní a přinesou vám to, co chcete i ve velmi těžkých situacích.