Naši konzultanti

Náš přístup funguje, protože naši konzultanti neučí podle učebnice. Vycházejí z praxe a hovoří přímo ze svých zkušeností. Byli u toho, viděli to a zvítězili. Máme příběhy, které to dokazují.

Naše kurzy Umění vyjednávat nikdy nestaví na suchém akademickém učení. Vycházíme spíše z našich zkušeností a poznatků. Kurzy jsou živé a motivační, na jednoho konzultanta připadá šest účastníků, takže se neustále zapojují všichni.