Změna kultury


 

Je vaše firma "vyjednávací společností"? Je přizpůsobitelná, otevřená, kolegiální, cílevědomá, dokáže soutěžit a přežít v konkurenčním prostředí?

Odráží se na morálce vašich zaměstnanců současné ekonomické klima?  Chcete nabudit svůj tým, aby se dokázal postavit výzvám, které ho čekají?

Společnost Scotwork vám může pomoci vaši firmu změnit.

"Vyjednávací společnost" je podle nás ta, která obstojí v několika testech:

Je vyjednávání srdcem vaší činnosti? Je podle vás schopnost vyjednávat jednou ze základních dovedností, díky které mohou manažeři plnit firemní cíle? Podporuje vaše firemní kultura otevřenou diskuzi protichůdných zájmů? Je pro vaše vedoucí pracovníky vyjednávání prostředkem k dosahování jejich priorit a zároveň zohledňování potřeb ostatních?

Jak vypadá "dobrá dohoda"? Rozumí jednotliví lidé ve vaší společnosti tomu, co pro jejich oddělení taková dobrá dohoda představuje?  

Jsou motivátory výkonu jednotlivých lidí v souladu s dosažením dobré dohody? Mají prodejci, nákupčí a implementátoři dostatečnou motivaci a odměnu k tomu, aby pro vaši firmu dosáhli té nejlepší dohody? Směřují různé plány ke stejnému konci?

Cení si vaše firma dlouhodobých hodnot? Chováte se k dodavatelům a zákazníkům jako ke svým partnerům? Převládá dlouhodobý přínos nad krátkodobými měřítky výkonu?

Využívá vaše firma moudře informace a expertizu? Zachycují systémy i kontext ujednání nebo jen pouhá fakta? Existují nějaké postupy pro získávání kvalitních informací o jednání, pro odvození ponaučení a zpřístupňují se takové údaje i ostatním lidem ve společnosti?

Existuje pro vyjednávání nějaký společný jazyk a struktura? Dokážou různá oddělení o svém vyjednávání efektivně informovat? Existuje nějaké společné chápání vyjednávacího procesu? Existuje nějaký společný jazyk, který by umožnil vyjednávání po jeho ukončení zhodnotit?

Dělá se před důležitým jednáním efektivní příprava? Existují nějaké procesy, které vyjednávání podporují, posilují, motivují a posléze realizují?

Rozvíjí se vyjednávací dovednosti vašich lidí efektivně? Procházejí vedoucí pracovníci stejným procesem rozvoje dovedností jako jejich podřízení? Cení si trénink tím, že informují své účastníky s dostatečným předstihem, dávají jim zpětnou vazbu po ukončení tréninku, stanovují akční plány s aplikací postupů a měřitelnými výsledky?

Scotwork vám může poskytnout své konzultační služby a pomoci tak vaší firmě nebo divizi stát se efektivní "vyjednávací organizací".

Pokud se chcete dozvědět více, žádejte zpětný telefonát a promluvte si s našim konzultantem.